MENY

Dessa 7-minuters drop-in-race är inte bokningsbara (ring för att kontrollera plats).

Gästerna blandas på motorbanan efter erfarenhet och ålder. I största möjliga mån försöker vi se till att ert sällskap får köra samtidigt, med förbehåll för barnen, då vi helst inte blandar vuxna med barn av säkerhetsskäl. Krav på att alla förstår svenska eller engelska (utan tolk) vid vår genomgång.

OBS! Se åldersgränser nedan:

KLICKA HÄR FÖR REGLER