MENY

Det finns viktiga gokartregler som alla förare måste följa.

Om alla följer direktiven från banpersonalen samt våra regler blir det ett roligt event med maximal säkert.